Konkurserna ökar

Antalet företagskonkurser ökade med 16 procent till till 609 i november, enligt Affärs-och kreditupplysningsföretaget UC. Under hela perioden januari-november ökade antalet företagskonkurser med 9 procent jämfört med motsvarande period 2001.