”Upphäv torskfiskestoppet”

Torskfiskestoppet i Östersjön från och med den första mars nästa år, måste upphävas. Det anser Fiskbranschens Riksförbund. Bakgrunden är bristerna i kontrollerna som gör att svartfiskarna i Östersjön kan fiska upp 10 000-tals ton torsk långt över de kvoter som finns.
– Detta överfiske som sker är så stort så att om man kan vidta åtgärder för att minska detta och kontrollera detta bättre så har det större effekt för torsken i havet än ett ensidigt svenskt torskfiskestopp, i Östersjön alltså, säger Yngve Björkman som är ordförande för Fiskbranschens Riksförbund. Torskbeståndet på väg att kollapsa Det olagliga svartfisket i Östersjön uppskattas till mellan 35 och 50 procent över fiskekvoterna. Framför allt är det fartyg från gamla öststatsländer men även svenska yrkesfiskare fiskar över kvoterna. Det här betyder att till exempel torskbeståndet fortare närmar sig en total kollaps. Nu tycker Fiskbranschen att kontrollerna borde skärpas istället för att införa torskfiskestoppet i Östersjön den första mars. – Vi tycker att detta är ett bra argument för att vi har haft rätt hela tiden. Vi har ju hela tiden sagt att det gynnar inte torsken i havet, eftersom Sverige har vidtagit och föreslagit en rad åtgärder, ökade masstorlekar, ökade minimimått, förlängt fiskestopp och så vidare, och detta ska man fortsätta driva, säger Yngve Björkman. Fiskbranschen får forskarstöd På fredagsmorgonen sade jordbruksminister Ann-Christin Nykvist i Ekot att regeringen vill införa hårdare straff, med indragna yrkesfiskelicenser och fartygstillstånd, höja böterna och öka fängelsestraffen från sex månader till ett år, men en av Sveriges ledande expert på fiske, fiskeribiolog P-O Larsson vid Fiskeriverket, gör tummen ner för hårdare straff. Istället tycker han, precis som Fiskbranschens Riksförbund, att ökade kontroller framför allt i de baltiska länderna är helt avgörande. – Det fordrar ju ett mycket, mycket större samarbete än vad man har idag mellan länderna som är berörda, för det är ju en viktig del då i det här svartlandningen att man inte kan göra det i hemmahamnen så att säga för där är kontrollen alldeles för bra, säger P-O Larsson. Så utan bättre kontroll så är det helt meningslöst med hårdare straff? – Ja. Men även om det finns argument både från forskare och nu också branschen, som anser sig ha fått nytt bränsle i debatten om att upphäva torskfiske-stoppet i och med TV4:s program Kalla Fakta på torsdagskvällen om det omfattande svartfisket i Östersjön, står Ann-Christin Nykvist fast vid torskfiskestoppet. – Torskbestånden är hotade, det är allvarligt, vi måste vidta alla åtgärder som vi kan för att rädda bestånden, och det tillfälliga stoppet för torskfisket är en åtgärd som är angelägen. Det finns också andra åtgärder som kan vidtas, men det är en angelägen åtgärd och den påverkas inte på något sätt tycker jag att det kan finnas kontrollproblem, säger Ann-Christin Nykvist.
Lasse Johansson, P1-morgon och Jan Andersson