Elavbrott före jul kompenseras ej

Mitt i julförberedelserna kommer Vattenfall att stänga av elen i Håknäs på Vätö i Roslagen. Vattenfall ska byta ledningar och renovera elnätet. Totalt drabbas 200 kunder.
100 elabonnenter av de 200 kommer att få elen avstängd sex timmar varje dag i sju dagar de närmaste veckorna. Enligt Olof Holmberg, anläggningschef vid Vattenfall Sveanät kommer varken privatpersoner eller företagare i området att få någon kompensation för elavbrotten. December månda är för många företager årets bästa och Olof Holmberg beklagar att åtgärden görs just nu men säger också att Vattenfall arbetar året om, oavsett årstid eller högtid.