Privata dagis ska inte kunna stoppas

Det ska bli lättare att starta privata dagis. Det är miljöpartiet och de borgerliga partierna överens om. De fem partierna vill ta bort kommunernas rätt att säga nej till privata dagis.
Idag går vart sjätte barn på privat dagis. Den som vill starta ett privat dagis idag måste dels uppfylla flera kvalitetskrav om till exempel läroplanen, dels fråga kommunen om lov. Vill ta bort kommunens vetorätt Kommunen har rätt att säga nej om den inte vill att det ska startas ett dagis, men miljöpartiet och de borgerliga partierna vill ta bort denna kommunens vetorätt och alltså göra det lättare att öppna privata dagis, och eftersom miljöpartiet stödjer förslaget finns det majoritet i riksdagen. Förändringen kommer att presenteras i en utredning om skollagen som enligt Svenska Dagbladet ska presenteras om någon vecka. – Det är ju då ett antal kommuner, oftast s-märkta kommuner som försöker förhindra att personal eller föräldrar startar verksamheter, och det tycker jag är helt oacceptabelt, säger miljöpartiets språkrör Peter Eriksson. På vilket sätt vill ni förändra lagen? – Vi vill göra det möjligt i hela Sverige för att kunna etablera en verksamhet, starta ett dagis om man vill det. Varför är det inte bra att kommunen ändå har möjlighet att sätta stopp för att det blir för många privata dagis? – Jag tror att det är väldigt viktigt med någon form av konkurrens och möjlighet för människor att etablera sig och bedriva förskola utan lokala politiker ska styra över det. Det är ju en frihetsfråga i en mening att ha rätt i hela Sverige att starta en verksamhet utan att kommunerna ska bestämma.
Edvard Unsgaard