Ännu inga mer pengar till Länsteatern

Det blev inget beslut om mer pengar till Länsteatern i Jämtlands län i dag vid Statens kulturråds sammanträde.
I mitten av nästa månad kommer de berörda på landstinget och Kulturrådet att träffas för att söka andra vägar att få mer pengar. Länsteatern blev permanent i höstas men regeringen ökade inte anslaget, som nu är på 1,5 miljoner kronor per år. Teaterchefen Gustav Kling anser att man behöver ytterligare minst 1 miljon för att klara verksamheten.