Nej till friskolor

Fem av de sex friskolor som vill starta verksamhet i Umeå fick igår nej av skolstyrelsen.
Det enda jaet, det fick Umeå nya förskola. De vill starta en fristående förskoleklass och grundskoleverksamhet med språkinriktning. Bland de som fick nej finns fyra fristående gymnasieskolor. Orsaken till nejet är enligt majoriteten i skolstyrelsen att det skulle bli för dyrt för kommunen att låta de nya gymnasieskolorna starta. Borgarna i skolstyrelsen ville säga ja till gymnasieskolornas ansökningar för att ge eleverna större valfrihet. Det är i slutändan Skolverket som beslutar om friskolorna får starta sin verksamhet eller inte.