Stöd för ett Ungern i EU kan minska

Ungern har beslutat att hålla folkomröstning om inträde i EU den 12 april nästa år. Det starka folkliga stödet för EU-medlemskap kan komma att minska efter Köpenhamnsmötet, tror en av Ungerns ledande opinionsbildare som SR:s korrespondent Kjell Albin Abrahamson talat med.
Ivan Lipovecz, chefredaktör för en tidskrift med en upplaga på 120 000 exemplar, misstänker att dagens opinionsstöd på 60 procent för EU kan komma att minska när förhandlingsresultatet blir klart i Köpenhamn. – När vi ungrare får vet under vilka villkor som Ungern tas upp i den Europeiska unionen kan en del komma att andra uppfattning, säger Lipovecz men han tror inte att nej-sidan kommer att vinna vid folkomröstningen den 12 april. Ungern - jordbruksland Peter Gottfried är biträdande chef för Ungerns EU-förhandlingar, och han säger att Ungern kan förhandla om allt, utom det geografiska läget. – Vad som döljer sig bakom inställningen att geografin aldrig kan förhandlas bort är naturligtvis jordbruket. Ungern har särskilt goda förutsättningar för jordbruk och det får inte EU försöka ändra på, säger Peter Gottfried. Känslig fråga Men frågan är känslig. Ungerns jordbruksareal är större än Portugals och Hollands tillsammans, men Ungern accepterar det lägre direktstöd som de nya medlemmarna kommer att få. Ungern-svensken Gussi Emri, vd för Papyrus i Budapest, tror att Ungerns medlemskap i EU kommer att innebära följande. – Med ungrarnas kreativitet för att hitta nya affärsmöjligheter tror jag att det för Ungerns räkning kommer att bli bra ur den aspekten. En annan aspekt är att det tveklöst kommer att tvinga ungrarna att höja kvalitetsnivån inom en rad områden, framför allt när det gäller service och exakthet i leveranser eller exakthet i kvalitet på det man levererar, säger Gussi Emri.
Kjell Albin Abrahamson