Arbetslösheten i länet ökar

Antalet öppet arbetslösa var vid novembers utgång 5 154. Det motvsarar 3,3 procent av arbetskraften i Uppsala län.
Samma månad förra året var 2,7 procent öppet arbetslösa i länet, enligt Länsarbetsnämnden. Jämförelsevis har Tierp och Enköping haft en bättre uteckling än kommuner i övriga länet.