Sågverksägare uppvaktar näringsministern

Sågverkens Riksförbund (SR) är kritiskt mot hur statliga Sveaskog agerar på virkesmarknaden. Nu uppvaktar föreningen näringsminister Leif Pagrotsky.
Sågverkens Riksförbund menar bland annat att tillgången på vedråvara inte blivit bättre och priset har inte blivit lägre, vilket utlovades när Sveaskog bildades. Enligt Sågverkens Riksförbund är hotet från Sveaskog så allvarligt att det mycket snabbt kan innebära utslagning av privatägda sågverk, friställd personal och urholkade markvärden.