Äldre män lämnade vänsterpartiet

Vänsterpartiet tappade en tredjedel av sina röster i valet i höstas, och det största tappet var bland medelålders män i industriorter. Enligt partiledaren Gudrun Schyman kan det bero på hennes stora fokusering på manliga strukturer i samhället.
– Det kan hänga ihop med det, men det kan också vara ett resultat av att fler kände igen sitt parti, det vill säga socialdemokraterna, eftersom socialdemokraterna hade många utav de rättvisefrågor som också vi hade, säger Gudrun Schyman. Vänsterpartiet gjorde ett nästan lika dåligt val som moderaterna, men vänsterns tapp av en tredjedel av sina röster, från cirka tolv till åtta procent i riksdagsvalet har inte uppmärksammats på samma sätt, men nu kommer partiets egen utvärdering av valet och där finns mycket intern kritik, bland annat mot att partiet var otydligt i regeringsfrågan och att man fokuserade för mycket på siffror och för litet på värderingar. För mycket feminism gjorde att klasskampen kom i skymundan, och partiet saknade en strategi när socialdemokraterna så starkt betonade vänsterfrågor. – Ja, jag tror ju att ett skäl var ju att vi fick konkurrens på slutet. Vi såg en socialdemokrati som började uppträda som ett vänsterparti som definierade sig som ett vänsterparti och som i princip hade samma frågor som vänsterpartiet hade - nej till skattesänkningar, ja till reformer, billiga bostäder, att kvinnors låga löner måste upp och så vidare, säger Gudrun Schyman.
Edvard Unsgaard