NUS bra på att hjälpa barn i kris

Norrlands universitetssjukhus i Umeå är ett föredöme när det gäller att ta hand om barn som drabbas av att någon nära anhörig blir svårt sjuk eller dör. I tre år har sjukhuset arbetat särskilt med att ta hand om barnen.
Enligt Socialstyrelsen finns det inga regler eller riktlinjer som säger hur sjukvården ska hjälpa till men på universitetssjukhuset i Umeå starade man ändå ett arbete för att hjälpa barn som har föräldrar som är svårt sjuka eller döende. Idag ska det på alla avdelningar finns utarbetade handlingsplaner för hur man tar hand om barnen. Personalen ska också börja med att fråga om patienten har barn å hur mycket dom vet om mamma eller pappas sjukdom. Det är viktigt att både personalen och föräldrarna förklara för barnen vad som händer och till hjälp har sjukhuset bland annat satt ihop en litteraturlista med böcker som barn och vuxna kan läsa tillsammans.