Försök att kläcka hajägg på Universeum

Sebrahajarna Linus och Lina på Universeum i Göteborg väntar tillökning. Men arten är väldigt sällsynt i akvarier världen över och det finns i princip ingen erfarenhet av hur man ska göra med de befruktade äggen.
Universeums chef Jan Westin säger att man kommer att lägga äggen i olika tankar med olika temperatur för att hitta den optimala miljön för ett sebrahajägg. Sex nya sebrahajar kan alltså komma till världen om sju månader.