7500 östgötar arbetslösa

Just nu går 7500 östgötar arbetslösa. Under november ökade antalet arbetslösa med 200 personer, vilket enligt Länsarbetsnämnden är mycket ovanligt för säsongen.
Sammanlagt i länet uppgår arbetslösheten i dagsläget till 2,9 procent. Flest arbetslösa finns i Norrköping, 4,4 procent, medan Valdemarsvik har mist andel arbetslösa, 1,2 procent. Av de arbetslösa i Östergötland är 3000 kvinnor och 4500 män.