Gränna utan dricksvatten

Vattnet i Gränna är just nu otjänligt på grund av för höga halter av kolibakterier och grännaborna måste därför koka sitt dricksvatten.
På tekniska kontoret misstänker man att det är ett av kommunens egna ledningsarbeten som vållat problemen. Det säger driftingenjör Lars Hakeman till Nyheterna. Det var vid en vanlig rutinkontroll som man upptäckte höga halter av kolibakterier i vattnet i Gränna. Så höga att vattnet betrakas som otjänligt. Boven i dramat är troligtvis ett ledningsarbete där det blivit en läcka och förorenat vatten har kommit in i dricksvattenledningen. Just nu spolar tekniska kontoret ledningarna och klorerar vattnet extra mycket. Men vatten som tas direkt ur kranarna ska bara användas till tvätt, disk och dusch. Dricksvattnet måste kokas först och föräldrar till småbarn uppmanas också att inte låta sina barn bada i ledningsvattnet. Nya prover ska tas och tidigast på måndag får tekniska kontoret besked om vattnet är friskt eller inte. Tills vidare gäller alltså stor försiktighet, även om det ännu inte kommit några rapporter om magsjuka i Gränna.