2000 nya bostäder om året behövs i Sörmland

Bostadsbyggandet i sörmland måste öka. Det menar landshövding Bo Holmberg. -För att sörmlands befolkning ska kunna öka och regionen utvecklas, behövs 2000 nya bostäder per år framöver, säger han.
Nu byggs det 200 nya bostäder per år. Ett problem är, enligt länsstyrelsen, att byggbolagen är fokuserade på Stockholm, och anser att Sörmland är för litet.