Pia Johansson

Pia Johansson, skådespelare, praktiserar sin egen variant av mental träning, på Centralstationen i Stockholm. Det är rätt enkelt: genom att observera och imitera andra människor får man större tillgång till sitt känsloregister.
Reporter: Gustav Asplund.