EU-utvidgningen kan kosta mer än tänkt

Inför EU:s toppmöte i Köpenhamn samrådde statsminister Göran Persson på fredagen med riksdagens EU-nämnd. Förhandlingarna om att utvidga den europeiska unionen med ytterligare tio medlemsländer handlar till stor del om pengar och statsminister Göran Persson fick på fredagen EU-nämndens godkännande för att höja de bud som finns.
– Jag har fått mandat att i Köpenhamn delta i en förhandling som håller sig inom Berlin-perspektivet som det heter, den budget vi lade fast i Berlin 1999, säger Göran Persson. Men det betyder ändå att den summan pengar som utvidgningen kan kosta kan bli högre än det slutbud som ordförandelandet Danmark har lagt? – Om du ställer frågan så och sätter i relation till det svar jag gav nyss är svaret ja, det kan det bli, men det är inte vår inriktning, men det mandatet har jag. Är det fortfarande väldigt stor skillnad mellan till exempel det som Polen vill ha och det som EU vill ge - hur ska det gå att lösa det här? – Jag har sagt hela tiden att vi kommer att hamna i en kris i den här utvidgningsfasen. Jag trodde nog att den skulle komma tidigare, redan i Bryssel, men den kommer väl nu i Köpenhamn, säger Göran Persson som tror att toppmötet skulle kunna bli förlängt med ett tillkännagivande på lördagen. Berlinramen Persson talar om gäller hur mycket EU:s budget maximalt får kosta till och med 2006. EU:s slutbud till kandidatländerna ligger under det maximibeloppet. Det betyder att det i Köpenhamn finns pengar kvar att förhandla om. Summan pengar som finns är tre miljarder euro under tre år. Det motsvarar drygt 27 miljarder svenska kronor. Persson signalerar ny svensk linje Att EU nu pressas hårt ekonomiskt beror huvudsakligen på den dyra jordbrukspolitiken, och här signalerade Göran Persson på fredagen en ny svensk linje som innebär att EU slutar ta ansvar för jordbruket. – Jag tror att det är den enda möjliga utvecklingen så småningom, när vi ska reformera det här jordbruksstödet till Europa, att vi växlar ner det europeiska stödet och faktiskt inför någon slags nationellt stöd, så att det blir synligt för skattebetalarna vad man egentligen kostar på sitt jordbruk, säger Göran Persson.
Herman Melzer