Gullspång kräver besked om flyktingarna

Gullspång har tröttnat på att vänta på besked om de asylsökande i bland annat Hova. Nu skriver kommunledningen till generaldirektören för Migrationsverket och kräver ett möte om hur flyktingarna ska bli färre.
Gullspångs kommun vill minska antalet asylsökande med 200. I brevet skriver kommunalrådet Leif Palmdahl och kanslichef Gunilla Rönn Ekelund, att kommunen inte fått något gehör från Migrationsverkets lokala representanter i Skövde. De påtalar att kommunen vid ett möte i augusti kom överens med Migrationsverket om en minskning av antalet asylsökande fram till årsskiftet med 100 personer. Minskningen skulle fortsätta nästa år med ytterligare 100 asylsökande Orsaken är att kunna möta flyktingarna på ett värdigt sätt. I dag finns 450 asylsökande i Hova och Gullspång. Kostnaderna är större än de pengar kommunen får från staten via Migrationsverket. Bland annat är socialtjänsten i Gullspång hårt belastad av asylsökande som mår dåligt.