Föräldrar värnar om unga som mår psykiskt illa

Ungdomar mellan 17 och 25 år som mår psykiskt dåligt får inte tillräckligt med hjälp av sjukvården i södra Kalmar län. Det tycker fyra föräldrar till barn som mår psykiskt dåligt. Föräldrarna har samlat in flera hundra namnunderskrifter och de efterlyser en särskild mottagning för dessa "unga vuxna". Det finns inte, enligt föräldrarna. några behandlingsmöjligheter för ungdomarna som hamnar i glappet mellan barn och vuxenpsykiatrin.