Oklarhet kring Bungeviksförsäljningen

Det finns fortfarande frågetecken kring försäljningen av Bungevikens camping. Svenska Hem i Bromma har köpt tomträttsavtalet, vilket ger rätt att driva fritidsanläggningen i fortsättningen.
Men det finns uppgifter om att det finns kontrakt med två olika köpare, enligt Lars-Gunnar Wedin som är planerings- och exploateringschef i Gotlands kommun.

Han hoppas att Svenska Hem som har fullföljt köpekontraktet, verkligen kommer att ta över tomträttsavtalet.

Men det finns signaler om att det också ska finnas ett köpekontrakt med en annan köpare, vilket skulle kunna leda till en rättslig tvist som kan dra ut på tiden.

Kommunen har tidigare haft svårt att få kontakt med den tidigare innehavaren och få honom att fullfölja vad som står i avtalet.

Reporter:
lasse.ahnell@sr.se