Dråpdömd överklagar till HD

Den 67-årige man från Dellenbygden som dömts för dråp två gånger, först i tingsrätten och sedan i Hovrätten, vill nu få sitt fall prövat ytterligare en gång - den här gången i högsta domstolen, HD. Men om HD tar upp fallet är högst osäkert, eftersom bara några procent av de fall som kommer in tas upp där.