Fler fortkörare och fyllerister till sjöss

Samma tendens som polisen märkt på land, nämligen att fortkörningarna ökar i länet, har också Kustbevakningen märkt till sjöss, båtfolket trampar hårdare på gasen i år