Sjukhuspräst vädjar för akutsjukhus

Sjukhusprästen Hans-Eric Hägg vädjar i ett öppet brev till landstingspolitikerna om att akutsjukhuset i Bollnäs ska få vara kvar.
I brevet frågar sjukhusprästen om landstingspolitikerna själva skulle vara beredda att, svårt sjuka eller skadade, transporteras 10-15 mil i ambulans på osäkra vintervägar till antingen Gävle eller Hudiksvalls sjukhus. Hans-Eric Hägg påpekar att vi reagerar mot grymma och långa djurtransporter, och frågar om vi däremot ska acceptera de i hans tycke ovärdigt långa ambulanstransporterna.