Gävle Energi vill ta över elkunder

Gävle Energi kastar sig nu in i konkurrensen om elkunderna i Gävle. Idag dominerar Vattenfall med 70 procent av gävleborna som kunder, men genom ett samarbete med Skelleftekraft hoppas Gävle Energi kunna pressa priserna och att gävleborna då ska bli elkunder hos dem istället.
Genom att Gävle Energi både är ägare av elnätet och leverantör av ström kommer också det för kunderna irriterande momentet med två fakturor att försvinna.