Lång väntetid för barn med DAMP

Utredningar om barn har DAMP eller inte försenas på grund av för få barnläkare.
Det framgår av en rapport till Landstinget. Väntetiden för att barn ska få genomgå en DAMP- och Adhd-utredning är för tillfället mellan 8 och 10 månader. Som vi berätatt tidigare menar DAMP-föreningen i Nyköping att det är just de långa köerna som gör att färre barn får remisser till DAMP- och Adhd utredningar.