Höjd sotningstaxa i Strängnäs

Sotningstaxan i Strängnäs kommun höjs med sammanlagt 5,6 procent.
Det har miljö- och räddningsnämnden beslutat. Nuvarande taxa på 305 kronor höjs från och med den första november till 324 kronor per timme. Å Orsaken är ökade lönekostnader. Fullmäktige ska fatta beslut i frågan innan höjningen börjar gälla.