Grannar överklagar tjuranläggning i Barsbro

Grannarna till den planerade tjuranläggningen i Barsbro utanför Rottne överklagar nu Växjö kommuns beslut om tillstånd för verksamheten.
Det är några lokala lantbrukare som vill driva en köttproduktionsanläggning för 600 ungtjurar på den gamla sågverkstomten i Barsbro. Men grannarna befarar att Mörrumsån, som rinner alldeles intill, ska bli förorenad, och att verksamheten kan få negativa konsekvenser för bygden. Därför vill de att Länsstyrelsen upphäver Växjö kommuns beslut om tillstånd för anläggningen.