Kritik mot regeringens budget

Oppositionsledaren i Västerås, moderaten Lars Luttrop, tycker att skattesänkningarna i regeringens budgetförslag är för små. I regeringens budget föreslås flera skattesänkningar, bland annat en sänkning av inkomstskatten med upp till 390 kronor i månaden. Regeringen föreslår också en sänkning av fastighetsskatten, en skatt som Lars Luttrop anser borde tas bort helt.