Mildrad dom för heroin på vinden

Den 38-årige man från Trelleborg som vid en uppmärksammad rättgång dömdes till fem års fängelse för att ha förvarat heroin på vinden åt en kamrat fick på fredagen sitt straff kraftigt sänkt till fyra månaders fängelse av hovrätten i Malmö.
Det här rättsfallet handlar om tid, om ett dröjsmål som gör en ostraffad man till grov brottsling, och det här är frågan: Om man plötsligt får veta att det paket man förvarat på vinden åt en kamrat innehåller heroin, hur länge får man då vänta innan man kontaktar polisen? Fick först beröm, greps sedan Den 38-årige mannen väntade flera dagar. Han var rädd, säger advokaten. Under tiden försökte han förmå kamraten att ta bort paketet. Då väl den 38-årige mannen kontaktade polisen fick han beröm, sedan greps han. En oenig tingsrätt dömde honom till på fem års fängelse för grovt narkotikabrott, två av rättens ledamöter ansåg att det borde bli sju år. Tingsrätten ifrågasätter inte mannens beskrivning av vad som hände, men han dömdes till fängelse för att han väntat för länge med att kontakta polisen. ”Gick till polisen trots riskerna” Rättsfallet har väckt stor uppmärsamhet och åklagarens förundersökning har efter kraftiga reaktioner granskats av överåklagare Sven-Erik Alhem, men enligt hans utredningen har förundersökningen skett helt enligt regelboken. Hovrätten menar nu att förvaringen av heroinet på vinden i sig är ett brott, men att man måste ta hänsyn till att 38-åringen riskerade att utsättas för hämnd om han gick till polisen och trots riskerna faktiskt gjorde det. 38-åringen försattes på fri fot av hovrätten i fredags, då rättegången mot honom avslutades.
Jens Ericson, Malmö