Riksdagsmän inblandade i skattefusk i Järvsö

Ett avbytarföretag för lantbrukare i Järvsö har under två års tid betalat ut svarta löner till sina anställda,
Företaget har därmed undanhållit skattemyndigheten drygt 600.000 kronor, hävdar skattemyndigheten. I styrelsen har bland annat de två riksdagsmännen Patrik Norinder, moderat, och Kent Högström, socialdemokrat, suttit.