Stöd för mer pengar till Länsteatern

Länsteatern i Jämtlands län får nu stöd av av sex olika organisationer i västra Härjedalen.
I ett brev till Statens kulturråd skriver man att länsteatern med små medel ökat teaterintresset på landsbygden genom att ge roliga och insiktsfulla föreställningar i länets bygdegårdar och skolor. Man ber Kulturrådet att göra det möjligt för Länsteatern att jobba med en vettig ekonomisk plattform. Bland undertecknarna finns Bruksvallarnas byalagsförening, Funäsdalsfjäll och ABF.