Flyktingpsykiatrin i länet behöver mer resurser

Ledningen för psykiatrin i länet begär nu 300 000 kronor extra av landstingsstyrelsen för att kunna korta köerna inom flyktingpsykiatrin.
I dag står närmare 100 asylsökande i kö för att få hjälp och för en dryg månad sedan införde FlyktingPsykiatri Kronoberg ett remisstopp för nya patienter. De långa köerna gör att många asylsökande som är i stort behov av vård, riskerar att bli ännu sämre, säger psykiatrichefen Talis Vasko. På måndag ska landstingsstyrelsen ta ställning till psykiatrins begäran om extra pengar.