Blix tonar ner möte med Bushrådgivare

Chefen för FN:s vapeninspektörer Hans Blix har de senaste dagarna utsatts för press från den amerikanska regeringen, som anser att inspektionerna i Irak går för långsamt. Orsaken är att inspektionerna, om de drar ut på tiden, kan försvåra ett militärt anfall mot Irak. President Bush säkerhetsrådgivare Condoleeza Rice framförde i veckan kritiken vid ett personligt möte med Hans Blix, men Blix säger sig ta lugnt på kritiken.
– Det finns de i Washington, tror jag, som misstänker att vi skulle konspiratoriskt så att säga dra benen efter oss för att gå långsamt fram så att man skulle utesluta möjligheten av väpnad handling i den period som passar dem, och jag kan förklara både för henne och för andra att vi är mycket enklare och rättframmare i vårt arbete än så, och att vi går framåt så snabbt vi någonsin kan, säger Hans Blix. ”Vore kidnappning” Den amerikanska regeringen vill bland annat att Hans Blix inspektörer ska ta med sig irakiska vetenskapsmän och deras familjer ut ur landet för att de ska kunna förhöras utan risk för repressalier. Enligt tidningen New York Times anser USA att forskarna ska föras ut ur Irak vare sig de själva vill eller inte. Blix och andra FN-diplomater har invänt att detta vore kidnappning. USA vill också att inspektörerna ska kontrollera många platser samtidigt, och på så sätt göra det svårare för den irakiska ledningen att förbereda sig för inspektionerna. Blix anser att inspektörerna ännu inte har kapacitet för att gå fortare fram, varje inspektion kräver stora resurser och noggranna förberedelser, säger han. Blix avdramatiserar mötet med Rice USA:s påtryckningar på vapeninspektörerna har tolkats som förberedelser för ett kommande krig. Europeiska FN-diplomater har menat att det underminerar inspektörernas integritet och opartiskhet, att Washington framför krav direkt till Hans Blix, men Hans Blix själv vill avdramatisera mötet med Condoleeza Rice. Hon ställde inga regelrätta krav säger han: – Nej, hon krävde ingenting. Vi talade om bland annat det här. Vad var det hon sade till dig? – Hon uttryckte sig inte på det sättet, men hon utgick ifrån den amerikanska synen och gav olika synpunkter på hur de tyckte man kunde göra det hela, det var inte några krav. Och vad svarade du på deras synpunkter? - Jag berättade hur vi tänker gå tillväga, svarar Hans Blix.
Tomas Ramberg

En längre intervju med Hans Blix går att höra på lördagen, då Blix är gäst i Ekots Lördagsintervju, kl 13.05 i P1. På lördagen ska Irak ge FN:s vapeninspektörer en redogörelse för sitt vapenprogram.