EU-miljoner till arkiv ger nya arbetstillfällen

Jegrelius forskningsarkiv - en samling av data och forskningsrön som ägs och förvaltas av Jämtlands läns landsting - har beviljats 10 miljoner kronor ur EU:s Mål 1-program.
Pengarna ska bland annat användas för att projektanställa ytterligare sex medarbetare på heltid för att göra det omfattande materialet i arkivet sökbart via datorer. Jegrelius forskningsarkiv betecknas som en unik samling av tvärvetenskapliga data om olika ämnen och ämnesgruppers inverkan på hälsa och miljö. Arkivet har sitt namn efter upphovsmannen Gunnar Jegrelius som under hela sitt liv samlade och katalogiserade fakta om olika kemiska och biologiska ämnen.