Satsning på kunskaper om offentlighet i Sävsjö

I Sävsjö satsar man nu på en öppen relation och utbildar politikerna och tjänstemännen i offentlighet.
Politiker och tjänstemän har ofta dåliga kunskaper om offentlighetsprincipen, lagen som ger invånarna insyn i statliga och kommunala verksamheter. Men i Sävsjö ska nu personal och tjänstemän utbildas i frågor som rör offentlighet