Unikt försök på återvinningsstationer

I Eskilstuna ska man framöver kunna kasta både plast och metall på återvinningsstationerna. Det hela är ett unikt försök där man i stan som enda ort i landet ska se om det går att återvinna mer av de här materialen än man gör idag.

Annars är det i nuläget inte tillåtet att slänga till exempel stekpannor på återvinningsstationerna, då riskerar man böter. Men nu ska alltså Naturvårdsverket genomföra ett unikt försök med det här på en del av Eskilstunas återvinningsstationer.