Färre företagskonkurser i länet

Företagskonkurserna i Blekinge minskade med åtta procent under perioden januari till november i år, jämfört med samma period förra året.
I hela landet ökade däremot företagskonkurserna enligt affärs- och kreditupplysningsföretaget UC. Det är framför allt reklambyråer och konsulter inom byggbranschen som står för det ökade antalet konkurser.