Inga kvinnoanpassade parkeringshus

BRÅ i Eskilstuna, brottsförebyggande rådet vill inte att kommunen ska bygga parkeringshus som anpassas så kvinnor ska kunna känna sig säkrare. Det är folkpartiet i Eskilstuna som föreslagit att vissa platser i kommunens parkeringshus ska reserveras för kvinnor och att man ska se till kvinnors säkerhet när nya planeras.

Anledningen är att partiet anser att Eskilstuna med sin höga brottslighet kan upplevas otryggt av ortens kvinnor.

Men BRÅ som nu yttrat sig i frågan håller inte med. De anser att det visserligen är positivt att man vill göra parkeringshusen tryggare, men det borde man göra med hänsyn till alla medborgare, inte bara kvinnor, menar man.