Kustpilen kostar SJ skjortan

Kuspilentrafiken är en av de största anledningarna till SJ:s dåliga ekonomi. Fram till nuvarande samarbetsavtal med Blekingetrafiken räknar SJ med att förlora upp emot 700 miljoner kronor.
Orsaken till förlusten är bland annat att avtalet som skrevs 1991 har utöktats i omgångar och att servicekostnaderna för tågen på sträckan har ökat de senaste åren.