Oljesaneringen är nu klar

Saneringen efter oljan längs Ljugaransstranden är nu avslutad och cirka 3,5 kubikmeter olja har samlats in sen i onsdagsmorse, då oljeförekomsten upptäcktes. Personal från räddningstjänsten och Arbetscentrum har tagit hand om oljeklumparna längs en mil strandområde och oljan har legat upp till ett par meter upp på land. Raukpartiet vid Folhammar har dock klarat sig från oljan. Den omhändertagna oljan har nu transporterats in till Visby för mellanlagring i containers och så småningom kommer den att brännas vid Sakab i Stockholm. Kostnaden för saneringen beräknas till uppemot 100.000 kronor.