Stressbesvär drabbar studenter

Sömnbesvär, ångest och magont. Det är några av de problem som sju av tio studenter drabbas av på grund av stress i samband med studierna.
Det framkommer i en undersökning som studentmagasinet Campus har gjort. I undersökningen menar 68 procent av dom tillfrågade att studierna påverkat deras hälsa negativt.