Nu skall bullret i Visby granskas

Nu vill kommunens miljö- och hälsoskyddskontor göra en utvärdering av oljudet på Gotland. Anledningen är att klagomålen när det gäller trafikbuller har ökat kraftigt. Kommunen har tagit emot ett tiotal ärenden i år som framförallt rör klagomål i och omkring Visby. Men tidigare år har man inte fått in några klagomål alls. Om förslaget på en bullerkartläggning går igenom så kan en inventering vara klar i slutet av 2004.