Vähemmistökieliä koskeva raportti valmis

Euroopan neuvoston vähemmistökieli-ja raamisopimuksen toteutumista valvova asiantuntijaryhmä saa tänään valmiiksi Ruotsia koskevan raporttinsa. Ryhmän ruotsinsuomalainen jäsen Leena Huss on tyytyväinen siihen, että komitea on ehtinyt tutustua Ruotsin kansallisten vähemmistöjen tilanteeseen perinpohjin. Asiantuntijaryhmältä raportti lähtee Ruotsin hallitukselle, jolla on mahdollisuus liittää siihen omia kommenttejaan ennenkuin raportti toimitetaan Euroopan neuvoston ministerikomitealle. Raportti julkistetaan todennäköisesti muutaman kuukauden kuluttua kun ministerikomitea on sen käsitellyt.