Teaterchefen med tappad myndighet

Chefen på Borås stadsteater, Jan P Bordahl har blivit ekonomisk omyndigförklarad av kulturnämnden i Borås.
Uppseendeväckande inköp, middagar och glömda räkningar gör att teaterchefen inte längre får köpa någonting som kostar mer än 5.000 kronor. Enligt kulturnämndens ordförande, Bengt Wahlgren, har ändå nämnden fortsatt förtroende för teaterchefen vad det gäller allt utom inköpen.