Troligtvis två ugnar i Borås

Mycket pekar på att Borås kommun väljer det dyraste av två förslag på sopförbränning, ett förslag som kostar 400 miljoner kronor.
Såväl moderater som socialdemokrater lutar åt att Borås ska skaffa två sopförbränningsugnar i stället för en - trots att två ugnar kräver mångdubblet mer sopor som bränsle än vad boråsarna själva åstadkommer.