USA:s finansminister avgår

Den amerikanske finansministern Paul O'Neill kommer att avgå inom kort. Han har lämnat in sin avskedsansökan till Vita Huset, men enligt uppgifter från flera håll lämnar han regeringen på direkt uppmaning från president Bush.
Paul O'Neill har under lång tid kritiserats för att vara för svag som finansminister, både från oppositionen och inom det egna, republikanska partiet. Bland annat anses han ha brustit i hanteringen av det senaste årets förtroendekris inom USA:s näringsliv. Även president Bushs rådgivare i ekonomiska frågor, Lawrence Lindsey, kommer att avgå, enligt uppgifter från Vita Huset.