Hundra varslas i Åstorp

Dörrtillverkaren Swedoor i Åstorp varslar 100 anställda om uppsägning.
Företaget, som sen drygt ett och ett halvt år ägs av danska Vest-Wood-koncernen, har nästan 500 anställda. Vest-Woodkoncernen kräver, trots ökad vinst, ännu bättre lönsamhet och ser därför över antalet anställda. Uppsägningarna är ett hårt slag för Åstorp, där Swedoor är en av de större arbetsgivarna. Vest-Wood tog över Swedoor för ett och ett halvt år sedan. - Då sade ledningen att man skulle satsa på Åstorp, och visst har man investerat och rationaliserat, säger verkstadsklubbens ordförande Hans Emanuelsson. Men de varsel som nu har lagts överstiger vida den övertalighet som har följt i rationaliseringarnas spår.