Länet fick en tredjedel av hela EU-kakan

Länet fick en stor bit av kakan när medel från EU:s Mål 1-program nu fördelats.
Totalt handlar det om drygt 145 miljoner kronor i EU-stöd som går till länet. Knappt en tredejdel av den summan, eller drygt 42 miljoner kronor går till bredbandsutbyggnad i länet. I hela Södra Skogslänsregionen fördelas 400 miljoner kronor från EU. Jämtlands län fick alltså drygt en tredjedel av dessa pengar och det är 36 projekt i länet som ska dela på pengarna. Men fler projekt kommer att få pengar efter nyår då ytterligare 40-50 miljoner kronor kommer att fördelas enligt Länsstyrelsen. Exempelvis så har Jämtland Härjdalen turism ännu inte fått något officiellt besked.