Kommunalt bostadsstöd granskas

EU-kommissionen har inlett en undersökning för att utreda om det statliga stödet till landets skuldtyngda bostadsföretag, däribland Olofströmshus, strider mot EU:s konkurrensregler.
Kommunala bostadsbolag som tagit emot bidragspengar kan bli återbetalningsskyldiga om stödet strider mot reglerna. Olofströmshus vd, Tommy Liljenberg, säger att han är förvånad över EU-kommissionens granskning och han utesluter möjligheten att bolaget skulle klara av att betala tillbaka bidragspengarna. För två år sedan fick Olofströmshus 102 miljoner kronor i statligt stöd av Bostadsdelegationen.