”Utredning lyfter fram svårt sjukas barn”

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur sjukvården tar hand om barn till fysiskt sjuka, och den utredningen ska hjälpa till att lyfta fram barnen. Det säger socialminister Lars Engqvist i anslutning till Ekots rapportering på fredagen om att barn till föräldrar som är svårt sjuka eller döende ibland glöms bort av sjukvården.
– Med det som grund hoppas vi kunna utarbeta ett regelverk för hur man ska ge stöd också åt anhöriga, och anhöriga är i högsta grad och kanske framför allt barnen, säger Lars Engqvist. Idag är det endast inom psykiatrin som personalen är skyldig att undersöka om det finns barn till en patient och om barnet riskerar att fara illa. Någon liknande regel eller rättighet för barn finns inte inom den övriga sjukvården. Det var något som familjen Bergvall i Nora fick erfara, som Ekot rapporterade på fredagsmorgonen. Bergvalls fick ingen hjälp Innan Gunilla Bergvall dog i cancer för 1,5 år sedan kontaktade hon och Mats Bergvall flera kuratorer för att få hjälp för sina fem barn, mellan 6 och 14 år gamla. – Då fick vi det beskedet att det fanns inte att få, och det har hänt en del saker kring mina barn som kanske inte hade behövt bli så kraftiga, sade Mats Bergvall. Engqvist håller med Lars Engqvist håller med om att frågan om barn till fysiskt sjuka föräldrar inte har prioriterats, och förklarar det med bristen på resurser i landstingen, men regeringen har nu alltså gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda cancervården i Sverige, bland annat bemötandet av patienter och deras anhöriga. Engqvist menar att den utredningen sedan ska ligga till grund även för övrig sjukvård. – Det som först har uppmärksammats och där det har varit mest problematiskt har ju varit cancervården, och jag tror att det regelverk som man kan arbeta med, med utgångspunkt från cancervården, det kan man också använda och utveckla en del andra allvarliga eller rent av livshotande sjukdomar, att man har samma regelverk för de sjukdomarna, säger Engqvist.
Catarina Malmsberg